وحدت حوزه و دانشگاه
دومین سلسله نشست های تخصصی

وحدت حوزه و دانشگاه

با حضور حجت الاسلام حریزاوی و حجت الاسلام دکتر خسروپناه