لیست اخبار صفحه :1
رویداد آینده روشن دانشگاه تهران
ضیافت اندیشه 1401

رویداد آینده روشن دانشگاه تهران

برگزاری رویداد آینده ی روشن در دانشگاه تهران دریچه ای به دانشگاه تمدن ساز ترم تابستانه با طعم اردو زمان برگزاری ۲۲ مرداد تا ۵ شهریور 1401

جشن بزرگ میلاد انوار کربلا
جشن شعبانیه

جشن بزرگ میلاد انوار کربلا

بمناسبت میلاد سرداران کربلا جشنی با مشخصات ذیل در مسجد امام علی علیه السلام دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران برگزار شد.

 مبعث حضرت رسول اکرم
جشن

مبعث حضرت رسول اکرم

برگزاری جشن مبعث در دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران