لیست اخبار صفحه :1
رویداد آینده روشن دانشگاه تهران
ضیافت اندیشه 1401

رویداد آینده روشن دانشگاه تهران

برگزاری رویداد آینده ی روشن در دانشگاه تهران دریچه ای به دانشگاه تمدن ساز ترم تابستانه با طعم اردو زمان برگزاری ۲۲ مرداد تا ۵ شهریور 1401

وحدت حوزه و دانشگاه
دومین سلسله نشست های تخصصی

وحدت حوزه و دانشگاه

با حضور حجت الاسلام حریزاوی و حجت الاسلام دکتر خسروپناه