قسمت اول خبر نویسی

1-قالب های اصلی رسانه

 

2-تعریف : خبر ، مصاحبه ، گزارش ، مقاله

 

3-تفاوت قالب های خبری بایک دیگر

کلمات کلیدی

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *