تمام صفحه 

 سلسله وبینارهای دانشگاه تمدن ساز  -  زمان:سه شنبه ها ساعت 18:30


برنامه های برگزار شده:

سخنران
جلسه اول با سخنرانی دکتر مقیمی فیلم جلسه اول
جلسه دوم با سخنرانی دکتر جبرائیلی فیلم جلسه دوم
جلسه سوم با سخنرانی حجت الاسلام  قرائتی فیلم جلسه سوم
جلسه چهارم با سخنرانی دکتر متفکر آزاد فیلم جلسه چهارم
  فیلم جلسه پنجم

اخبار مرتبط

لیست اخبار صفحه :1
دانشگاه در خط مقدم تمدن سازی
دومین وبینار سلسله جلسات تبیین نقش دانشگاه(به همراه صوت)

دانشگاه در خط مقدم تمدن سازی

سلسله جلسات دانشگاه تمدن ساز؛ تبیین نقش دانشگاه در بیانیه گام دوم موضوع دومین وبینار: اقتصاد در گام دوم با حضور: دکتر سید یاسر جبرائیلی