لیست اخبار صفحه :1
«ابعاد علمی، فرهنگی، هنری، جامعه شناختی، روان شناختی و بین المللی اربعین و عاشورا»
وبینارهای مجازی (رایگان)

«ابعاد علمی، فرهنگی، هنری، جامعه شناختی، روان شناختی و بین المللی اربعین و عاشورا»

وبینارهای شبانه «ابعاد علمی، فرهنگی، هنری، جامعه شناختی، روان شناختی و بین المللی اربعین و عاشورا» طی روزهای 10 تا 14 مهر، هر شب ساعت 21 الی 22:30 و به صورت مجازی برگزار می شود.

وبینارهای شبانه علم و ازدواج؛ ابعاد ژنتیکی، شناختی، عصب شناختی و روانشناختی ازدواج
وبینارهای شبانه، علم، ازدواج درپژوهشکده علوم شناختی و دانشگاه آزاد برگزار خواهد شد

وبینارهای شبانه علم و ازدواج؛ ابعاد ژنتیکی، شناختی، عصب شناختی و روانشناختی ازدواج

وبینارهای شبانه علم و ازدواج؛ ابعاد ژنتیکی، شناختی، عصب شناختی و روانشناختی ازدواج با حضور هفت استاد برجسته از دانشگاه های علوم پزشکی تهران، علوم پزشکی ایران، پژوهشکده علوم شناختی و دانشگاه آزاد اسلامی دوشنبه‌ تا چهارشنبه، 21 تیر تا 23 تیرماه 1400