لیست اخبار صفحه :1
جشن بزرگ میلاد انوار کربلا
جشن شعبانیه

جشن بزرگ میلاد انوار کربلا

بمناسبت میلاد سرداران کربلا جشنی با مشخصات ذیل در مسجد امام علی علیه السلام دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران برگزار شد.

 مبعث حضرت رسول اکرم
جشن

مبعث حضرت رسول اکرم

برگزاری جشن مبعث در دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

مراسم شهادت حضرت موسی ابن جعفر علیه السلام
مراسم سخنرانی و عزاداری

مراسم شهادت حضرت موسی ابن جعفر علیه السلام

بمناسبت شهادت حضرت امام موسی کاظم علیه السلام مجلس سخنرانی و مرثیه خوانی در مسجد امام علی علیه السلام دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران برگزار شد.